X

Deel dit hoofdstuk met anderen

Gebruik onderstaande code op uw site.

X

De staat van telecom

De communicatie-infrastructuur vormt het digitale zenuwstelsel van Nederland. Zonder telecom zou onze economie niet functioneren. Een kwart van de economische groei in de afgelopen decennia is te danken aan telecom. Nederland ICT wil met de jaarlijkse publicatie ‘De staat van telecom’ bijdragen aan een beter inzicht in de kwaliteit van de infrastructuur en het gebruik van telecom in Nederland. Na een eerste publicatie over het jaar 2014 zijn wordt in deze publicatie de ‘staat’ van eind 2015 weergegeven. In opdracht van Nederland ICT heeft onderzoeksbureau Dialogic gegevens over de infrastructuur en het gebruik van de landelijke opererende telecombedrijven verzameld en geaggregeerd. De resultaten geven een uniek gecombineerd inzicht in telecominvesteringen en de toegang van consumenten en bedrijven tot de Nederlandse telecominfrastructuur.

De Nederlandse maatschappij en economie digitaliseren in hoog tempo. Een hoogwaardige telecom infrastructuur speelt daarbij een cruciale rol. In het derde deel van deze publicatie wordt geïllustreerd hoe zeer telecom verweven raakt met ons dagelijks leven.


Infrastructuur

Infrastructuur

De telecom- en internetinfrastructuur vormt samen de digitale
infrastructuur van Nederland.

 • Digitale aorta
 • Investeringen
 • Buurlanden en sectoren
 • Huishoudens
 • Bedrijven
 • Objecten
 • Mobiel
 • Conclusie
Gebruik

Infrastructuur

Investeringen in infrastructuur

De telecomsector investeert jaarlijks veel in vernieuwing
en onderhoud van het vaste en mobiele telecomnetwerk.

 • Digitale aorta
 • Investeringen
 • Buurlanden en sectoren
 • Huishoudens
 • Bedrijven
 • Objecten
 • Mobiel
 • Conclusie
Gebruik

In 2014 hebben de telecombedrijven die aan dit onderzoek meewerken voor 4,0 miljard euro in de uitbreiding, vernieuwing en het onderhoud van het Nederlandse netwerk geïnvesteerd. Dat is een stijging met 1,1% ten opzichte van 2013. Alle telecombedrijven samen investeerden in dat jaar 4,3 miljard. Dat komt neer op €252 per Nederlander of €558 per huishouden.

Investeringen 2014 Bedrag
Totaal € 4.014.000.000

Investeringen verklaard

Vanaf 2005 heeft de telecomsector ruim 27 miljard in vernieuwing en verbetering van netwerk en systemen geïnvesteerd. Hierbij zijn niet de kosten meegenomen die telecomaanbieders aan de overheid moeten betalen voor licenties. Bij de veiling eind 2012 heeft de sector voor deze licenties 3,8 miljard euro betaald.

Bronnen

Investeringen verklaard

Uit de cijfers blijkt dat de investeringen in vaste en mobiele netwerken in 2014 weer licht zijn gestegen. Dit is te verklaren door verbeteringen in snelheid van 4G-netwerken in combinatie met extra investeringen in netwerken om in de sterk concurrerende markt bij te blijven in de kwaliteit van netwerken.

Bronnen

Voor deze optelsom hebben we uit verschillende bronnen moeten putten: nationale rekeningen CBS (zie ook Dialogic 2012, De bijdrage van de telecomsector aan de economische groei in Nederland), EC Scoreboard Digital Agenda en Dialogic (2014, 2015), eigen onderzoek.

Infrastructuur

Buurlanden en andere sectoren

In Europa steekt Nederland wat betreft investeringen
in het telecomnetwerk met kop en schouder boven de andere lidstaten uit.

 • Digitale aorta
 • Investeringen
 • Buurlanden en sectoren
 • Huishoudens
 • Bedrijven
 • Objecten
 • Mobiel
 • Conclusie
Gebruik

Zo investeerden Nederlandse telecombedrijven in 2013 per inwoner
€ 252 tegen € 138 door de Belgische, € 109 door de Franse, € 80 door de Duitse en
€ 71 door de Britse telecomsector. Het is mede dankzij die investeringen dat Nederland een zo vertakt telecom- en internetinfrastructuur heeft.

Waarom zijn onze investeringen zo hoog?
Buurlanden nader vergeleken

In vergelijking met andere sectoren investeert de telecomsector met zijn jaarlijkse investeringen van € 4,3 miljard het meest van alle sectoren in Nederland. Afgezet tegen de omzet investeert de sector in 2013 ongeveer 32 procent van zijn omzet.

Bron: Eurostat, 2015

Waarom zijn onze investeringen zo hoog

Uit eerder onderzoek door Dialogic blijkt dat de innovatie van de technologie in het telecomnetwerk en de concurrentie tussen verschillende netwerken er in Nederland voor zorgen dat de investeringen hoog zijn. De Nederlandse investeringen leiden tot een zichtbaar beter netwerk volgens de Europese Commissiecijfers van december 2014.

Buurlanden nader vergeleken

In vergelijking met andere landen investeert de Nederlandse telecomsector meer per inwoner dan in andere landen. Hierdoor heeft Nederland ook een betere telecominfrastructuur dan deze landen. Uit de vergelijking blijkt dat Nederland op vrijwel alle fronten koploper is. Het percentage huishoudens dat toegang heeft tot breedbandverbinding boven 100Mbit/s wordt niet gemeten door de Europese Commissie. In Nederland heeft 91 procent van de huishoudens toegang tot breedband.

Cijfers % HH met vast breedband % HH vast breedbad ‘rural’ % HH met toegang >30Mb % HH met toegang tot 4G
Nederland 94% 95% 98% 100%
België 78% 78% 99% 86%
Frankrijk 71% 67% 45% 78%
Duitsland 84% 82% 81% 94%
Verenigd Koninkrijk 85% 87% 91% 90%

De vergelijking is gemaakt op basis van cijfers in het Digital Agenda Scoreboard van de Europese Commissie met peildatum 2015. Nota bene, deze cijfers zijn over het algemeen optimistisch ingeschat.


Infrastructuur

Huishoudens

Nederland heeft 94,4 procent van de huishoudens toegang internet
met een snelheid van 30Mbit/s of meer.

 • Digitale aorta
 • Investeringen
 • Buurlanden en sectoren
 • Huishoudens
 • Bedrijven
 • Objecten
 • Mobiel
 • Conclusie
Gebruik

Infrastructuur

Bedrijven

 • Digitale aorta
 • Investeringen
 • Buurlanden en sectoren
 • Huishoudens
 • Bedrijven
 • Objecten
 • Mobiel
 • Conclusie
Gebruik

Infrastructuur

Objecten

Steeds meer objecten worden verbonden aan de vaste internetinfrastructuur.

 • Digitale aorta
 • Investeringen
 • Buurlanden en sectoren
 • Huishoudens
 • Bedrijven
 • Objecten
 • Mobiel
 • Conclusie
Gebruik

Steeds vaker worden objecten aangesloten op de vaste infrastructuur, meestal via een apart, dedicated netwerk los van het internet. Voorbeelden zijn hoogspanningsstations, verkeersinstallaties, bushokjes en bruggen en sluizen.

De kaart geeft via een aantal voorbeelden een idee wat er zoal met het netwerk wordt verbonden. Klik op de iconen voor meer informatie.

Bruggen & Sluizen

Bruggen en sluizen zijn steeds vaker met elkaar verbonden, zodat ze op afstand vanuit een centrale bedieningspost in de gaten gehouden kunnen worden opdat de verkeersdoorstroming kan worden verbeterd. Ook kunnen deze een signaal krijgen om zo gauw een hulpvoertuig nadert de brug gesloten te houden, zodat een blauwe golf ontstaat.

Waterzuiveringsinstallaties

Waterzuiveringsinstallaties zijn verbonden met de vaste infrastructuur om de waterkwaliteit te monitoren en de processen voor de waterproductie op afstand veilig te kunnen sturen en bewaken. Hierdoor kunnen systemen steeds vaker centraal worden bediend.

Hoogspanningsstations

Ook hoogspanningsstations zijn verbonden via de vaste infrastructuur. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat wanneer een station uitvalt, er razendsnel een signaal wordt gestuurd naar omliggende stations, zodat stroom anders verdeeld kan worden. Een intelligent en verbonden stroomnet is ook van belang voor smart grids, waarbij het mogelijk wordt om energie terug te leveren aan het net en efficiënt gebruik te maken van de beschikbare energie.

Verkeersregelinstallaties (VRI)

Door het onderling verbinden van verkeersregelingsinstallaties en dit op afstand in de gaten te houden, wordt niet alleen de verkeersdoorstroming bevorderd, maar vermindert het ook CO2-uitstoot.

Camerabewaking

Bij bruggen, sluizen en verkeersregelinstallaties zijn vaak al camera’s via de telecominfrastructuur verbonden om de veiligheid van de omgeving in de gaten te houden. Ook op straat kunnen camera’s zo slimmer worden ingezet om bij te dragen aan de openbare orde en veiligheid

Bushokjes

Zelfs bushokjes worden steeds meer verbonden. De laatste informatie over de aankomsttijden van bussen ontvangt het bushokje (dit signaal wordt overigens via mobiele communicatie vanuit de bus aan de centrale doorgegeven). Maar ook worden steeds meer bushokjes wifi-hotspots. Door de hokjes te voorzien van een online reclamezuil, worden deze ook aantrekkelijker voor adverteerders.

GSM-masten

Ook GSM-masten zijn ‘objecten’ in de vaste telecominfrastructuur, zodat al het dataverkeer dat door smartphones wordt geproduceerd snel via de vaste glasvezelverbindingen verstuurd kan worden naar de ontvangers.

Infrastructuur

Mobiele infrastructuur

Nederland heeft een zeer hoge dekking van mobiele infrastructuren.

 • Digitale aorta
 • Investeringen
 • Buurlanden en sectoren
 • Huishoudens
 • Bedrijven
 • Objecten
 • Mobiel
 • Conclusie
Gebruik

Infrastructuur

Conclusie

Nederland heeft een zeer sterke telecom- en internetinfrastructuur,
deze digitale infrastructuur is de derde mainport van Nederland.

 • Digitale aorta
 • Investeringen
 • Buurlanden en sectoren
 • Huishoudens
 • Bedrijven
 • Objecten
 • Mobiel
 • Conclusie
Gebruik

Ons land heeft met haar duizenden kilometers glasvezel, datacenters en internetknooppunten een zeer hoogwaardige digitale infrastructuur. De digitale infrastructuur is een belangrijke vestigingsfactor voor het internationale bedrijfsleven. Hoge connectiviteit voor bedrijven en burgers dragen bij aan een vergaande digitalisering van onze economie en maatschappij. In Nederland heeft 94,4% van de huishoudens toegang tot breedbandinternet met een snelheid van 30Mbit/s. 91% van de huishoudens
heeft zelfs toegang tot internet
met een snelheid van
100Mbit/s of meer.
Objecten zoals bruggen
en sluizen worden
steeds vaker aangesloten
op de vaste infrastructuur.

In 2014 investeren telecombedrijven € 4,3 miljard om dit mogelijk te maken. In 2013 waren de investeringen bijna € 4 miljard. Dat is € 558 per huishouden.

Gebruik

Het gebruik van telecom stijgt snel en de groei gaat razendsnel

 • Inleiding
 • Vaste aansluitingen
 • Breedbandaansluitingen
 • Internetverbinding
 • Mobiele aansluitingen
 • Bellen en SMS’en
 • Mobiel dataverbruik
 • Internet of Things
 • Conclusie
Impact

Thuis, op kantoor en onderweg hebben we toegang tot communicatie. Iedere dag maken meer mensen gebruik van het internet en worden meer apparaten op het netwerk aangesloten, zowel via de vaste als mobiele infrastructuur.

Consumenten ontvangen en versturen steeds meer data via het internet en communiceren vaker via internetdiensten en mobiele applicaties. We bellen en sms’en minder. Gebruikers willen op
ieder moment toegang tot informatie
en content. Deze ontwikkeling is
duidelijk terug te zien in de cijfers.

Gebruik

Vaste aansluitingen

Met een totaal van 6,34 miljoen aansluitingen heeft 83 procent
van de huishoudens een vaste aansluiting.

 • Inleiding
 • Vaste aansluitingen
 • Breedbandaansluitingen
 • Internetverbinding
 • Mobiele aansluitingen
 • Bellen en SMS’en
 • Mobiel dataverbruik
 • Internet of Things
 • Conclusie
Impact

Deze vaste lijn gebruiken we overigens steeds minder. Zo is in het afgelopen jaar 14 procent minder met een vaste telefoon gebeld. Gemiddeld bellen we per persoon (ouder dan 20 jaar) 3,2 vaste minuten per dag. Dat lijkt weinig, maar voor heel Nederland zijn dat nog wel bijna 42 miljoen minuten per dag. Oftewel: in Nederland bellen we per dag via de vaste lijn voor 80 jaar bij elkaar.
Grafieken bron: ACM (2015)


En zakelijke aansluitingen dan?

Waar het aantal aansluitingen voor consumenten ongeveer stabiel blijft, daalt het aantal zakelijke aansluitingen gestaag.

Bron van tabel hieronder: ACM Telecommonitor (2015)

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015
Aansluitingen consumenten 6.326 6.338 6.326 6.349 6.317 6.290 6.300 6.286 6.279 6.343 6.328
Aansluitingen zakelijk 852 825 797 784 767 738 717 691 667 642 620

Gebruik

Breedbandaansluitingen

Het aantal breedbandaansluitingen in Nederland is afgelopen jaar weer licht gestegen (met 2%).
90% van de Nederlanders neemt een internetverbinding van
minimaal 30Mbit/s af.

 • Inleiding
 • Vaste aansluitingen
 • Breedbandaansluitingen
 • Internetverbinding
 • Mobiele aansluitingen
 • Bellen en SMS’en
 • Mobiel dataverbruik
 • Internet of Things
 • Conclusie
Impact

Over het afgelopen jaar is het aantal actieve aansluitingen gestegen met 2 procent. Van de 94% van de huishoudens die toegang hebben heeft tot snel internet gebruikt 90% dit ook daadwerkelijk.

TV, internet en telefonie vergelijken. Van alle televisie-abonnementen wordt inmiddels 95 procent digitaal aangeboden. Ten opzichte van een jaar geleden is dat een stijging van 7%.
Grafieken bron: ACM (2015)

Gebruik

Internetverbinding

Consumenten nemen steeds vaker snellere internetabonnementen af.

 • Inleiding
 • Vaste aansluitingen
 • Breedbandaansluitingen
 • Internetverbinding
 • Mobiele aansluitingen
 • Bellen en SMS’en
 • Mobiel dataverbruik
 • Internet of Things
 • Conclusie
Impact

Waar begin 2013 nog maar 4 procent van alle huishoudens een internetabonnement boven 100Mbit/s afnam, is dit eind 2015 gestegen tot 18 procent. Bijna de helft van alle huishoudens heeft een abonnement tussen 30 en 100 Mbit/s (46%). En 21 procent nam een abonnement tussen 10 en 30Mbit/s af. Het aantal huishoudens dat begin 2014 een internetverbinding tot 10Mbit/s afneemt, is gedaald van 32 procent begin 2013 tot 15 procent aan het eind van 2015.

Aangeboden vs afgenomen
 
2013
2014
2015
< 2 Mb/s
> 2 Mb/s
< 10 Mb/s
> 10 Mb/s
< 30 Mb/s
> 30 Mb/s
< 100 Mb/s
> 100 Mb/s

Nederlanders gebruiken hun internetverbindingen intensief. Gemiddeld wordt er per huishouden voor 734 MB per dag gedownload. Dat staat gelijk aan 1 uur en een kwartier Youtube kijken.e.

Onderzoeksmethode Dialogic

Aangeboden vs afgenomen

Als we het aanbod van internetsnelheden in het hoofdstuk infrastructuur hierboven vergelijken met wat consumenten afnemen, dan zien we dat de telecomsector vooroploopt op de vraag van consumenten. Telecombedrijven investeren in de toekomst, waardoor er gemiddeld meer wordt aangeboden dan wat op dit moment concreet wordt afgenomen. Hiermee blijft het netwerk toekomstbestendig en is de infrastructuur klaar voor de komst van nieuwe toepassingen en diensten.

Gebruik

Mobiele aansluitingen

Het aantal mobiele aansluitingen stijgt nog steeds licht
en staat in het derde kwartaal van 2015 op 23,3 miljoen aansluitingen

 • Inleiding
 • Vaste aansluitingen
 • Breedbandaansluitingen
 • Internetverbinding
 • Mobiele aansluitingen
 • Bellen en SMS’en
 • Mobiel dataverbruik
 • Internet of Things
 • Conclusie
Impact

Van deze 23,3 miljoen aansluitingen zijn 2,5 miljoen Machine-to-Machine aansluitingen, apparaten die zijn verbonden met het internet. Voor de 20,8 miljoen overige aansluitingen betekent dit dat er 2,7 actieve aansluitingen per huishouden in gebruik zijn.

In Nederland waren aan het eind van 2015 10,6 miljoen smartphones verbonden aan het mobiele netwerk. Dat aantal is de laatste jaren nagenoeg constant gebleven. Daarnaast zijn er ook nog 1,1 miljoen tablets en laptops (via dongles) op het mobiele netwerk aangesloten. Ook dit aantal is al langere tijd min of meer constant gebleven.

Gebruik

Bellen en SMS’en

We bellen steeds meer mobiel, SMS is steeds vaker gratis.

 • Inleiding
 • Vaste aansluitingen
 • Breedbandaansluitingen
 • Internetverbinding
 • Mobiele aansluitingen
 • Bellen en SMS’en
 • Mobiel dataverbruik
 • Internet of Things
 • Conclusie
Impact

Vanaf begin 2015 is het aantal sms'jes dat we elkaar sturen weer licht gestegen. Het gebruik van internetdiensten als whatsapp blijft onverminderd hoog maar sinds veel telecomaanbieders sms gratis hebben gemaakt neemt de populariteit weer toe. De trend dat in Nederland steeds meer mobiel en steeds minder vast wordt gebeld zet zich voort. Ten opzicht van 2014 is het totaal aantal belminuten echter nagenoeg gelijk gebleven. Alleen wordt vast steeds vaker verruild voor mobiel.


We bellen elkaar steeds vaker mobiel, ook vanuit huis. Er is door de sector veel geïnvesteerd om de dekking binnen huizen te vergroten. Dat kan een van de redenen zijn dat er meer mobiel wordt gebeld: we bellen elkaar niet minder, maar anders. Minder via de vaste lijn, meer via mobiel.

Gebruik

Mobiel dataverbruik

Het mobiele dataverbruik in Nederland groeit heel snel.

 • Inleiding
 • Vaste aansluitingen
 • Breedbandaansluitingen
 • Internetverbinding
 • Mobiele aansluitingen
 • Bellen en SMS’en
 • Mobiel dataverbruik
 • Internet of Things
 • Conclusie
Impact

Het mobiele dataverbruik in Nederland groeit heel snel. In het derde kwartaal van 2015 wordt er ruim 31 miljard MB data verbruikt, bijna 15 MB per mobiele aansluiting. Ten opzichte van vorig jaar is het totale verbruik bijna verdubbeld (gestegen met 78%).

Illustratief is de sterke toename in het gebruik in het tweede kwartaal van 2015 toen veel van de aanbieders hun databundels verhoogden.

Dataverbruik thuis

Dataverbruik thuis

De meeste data gebruiken we nog via thuisverbindingen en wifi maar mobiel dataverkeer neemt sterk toe. Dit is vooral toe te schrijven aan hoge penetratie smartphones, de steeds snellere verbinding die het mogelijk maakt om via mobiel content te bekijken. Gebruikers zullen steeds vaker via verschillende mobiele netwerken (3G/4G of wifi) verbinding met het internet zoeken. Het verbruik via wifi-spots van telecomaanbieders is niet meegenomen in deze cijfers.

Gebruik

The Internet of Things

Naast het gebruik door personen worden ook veel apparaten
aangesloten via telecom verbonden met het internet.

 • Inleiding
 • Vaste aansluitingen
 • Breedbandaansluitingen
 • Internetverbinding
 • Mobiele aansluitingen
 • Bellen en SMS’en
 • Mobiel dataverbruik
 • Internet of Things
 • Conclusie
Impact

In het afgelopen jaar zijn er 27 procent meer apparaten via deze zogenoemde Machine-to-Machine (M2M) aansluitingen verbonden met het internet. Dit zijn meer dan 2,5 miljoen aansluitingen in het derde kwartaal van 2015. Dat betekent dat er per 3 huishoudens 1 apparaat via het mobiele netwerk aan het internet is verbonden. Voorbeelden zijn slimme energiemeters, navigatieapparatuur en auto’s. De apparaten die in huis via wifi zijn aangesloten, zoals de smart TV of slimme thermostaat, tellen hierin dus niet mee.

Steeds vaker worden apparaten of sensoren in het huis of in de de stad verbonden met elkaar of het internet. Denk hierbij aan afvalcontainers, dijken, bushokjes of lantaarnpalen, zoals hiernaast ook geïllustreerd. Dit kan zowel via vaste als mobiele verbindingen. Dit 'Internet of Things' groeit langzaam. Schattingen zijn dat in 2020 50 miljard apparaten wereldwijd zijn verbonden.

Bron: Cisco

Dijksensor

Zonder dijken staat een groot deel van Nederland onder water. Sensoren in dijken kunnen vroegtijdig voorspellen dat een dijk dreigt door te breken. Daarnaast kan er veel gerichter onderhoud en beheer aan dijken wordt gepleegd door de informatie die sensoren afgeven.

Verbonden bussen

Door lijnbussen uit te rusten met mobiel breedband, is reisinformatie altijd actueel. Op informatieborden bij bushokjes en via mobiele apps en de websites van vervoerders, kunnen reizigers precies zien wanneer hun bus aankomt. Ook kunnen gegevens verzameld worden die buschauffeurs gebruiken om nog groener te rijden.

Parkeerplaatsen

Een aantal steden experimenteert al met slimme parkeerplaatsen. Deze zijn uitgerust met sensoren en geven via het internet door dat ze niet bezet zijn. Automobilisten zien met speciale parkeerapps (en in de toekomst in de auto zelf) precies waar ze hun auto kwijt kunnen. Dit scheelt frustratie, komt de doorstroming ten goede en verlaagt de uitstoot van CO2.

Ondergrondse afvalcontainers

Ondergrondse afvalcontainers die zijn uitgerust met vulgraadsensoren en een telcomverbinding, geven aan de afvalverwerker door hoe vol ze zijn. De afvalwerker kan zo het ideale moment bepalen om een vuilniswagen langs te sturen. Burgers staan zo (bijna) nooit meer voor een volle container en containers worden pas geleegd als het echt nodig is.

Auto’s

Moderne auto’s profiteren van nuttige informatie die door andere weggebruikers wordt verzameld. Zo kunnen navigatiesystemen bijvoorbeeld een andere route voorstellen als blijkt dat andere automobilisten tien kilometer verderop in de file staan en remt de auto af als vlak voor hem een file ontstaat Ook zijn gegevens uit de auto weer erg bruikbaar voor anderen. Het remsysteem kan bijvoorbeeld informatie over de gladheid van de weg doorsturen, waardoor weer- en verkeersberichten nog accurater worden.

Gebruik

Conclusie

Het gebruik van de communicatie-infrastructuur neemt sterk toe.

 • Inleiding
 • Vaste aansluitingen
 • Breedbandaansluitingen
 • Internetverbinding
 • Mobiele aansluitingen
 • Bellen en SMS’en
 • Mobiel dataverbruik
 • Internet of Things
 • Conclusie
Impact

Snelle vaste breedbandabonnementen worden steeds populairder en door de ruimere databundels gebruiken consumenten steeds meer data via hun smartphone of tablet. De telecomsector zorgt voor toekomstbestendige netwerken. Met name de vaste netwerken bieden meer capaciteit dan consumenten nu vaak nog afnemen. Nog lang niet iedereen maakt gebruik van het potentieel van die infrastructuur.

Niet alleen mensen gebruiken internet.
Ook apparaten zijn steeds vaker aangesloten. Samen vormen deze apparaten het ‘Internet of Things’.
In veel huishoudens zijn al apparaten
te vinden die via wifi en de vaste infrastructuur aangesloten zijn op het internet. Daarbuiten worden steeds meer apparaten onderling draadloos verbonden.

Impact

Slide naar rechts
en ontdek het zelf

Impact

Jan genoot vroeger van een papieren krant, maar hij heeft deze inmiddels ingeruild voor een digitale variant. En hij is niet de enige.

Het totale dataverbruik van smartphones en tablets is in Nederland sinds 2013 jaar op jaar verdubbeld.

We zijn graag up-to-date, elk moment van de dag.

Impact

Tegenwoordig is bijna overal (99%) in Nederland 4G-dekking, in 2014 was dit nog 61%.

Dit betekent dat waar je ook bent en wat je ook doet, je altijd online bent via een snelle verbinding. En dat kan handig zijn om bijvoorbeeld op weg naar huis naar je favoriete muziek te luisteren.

Impact

Uit de vergelijking met investeringen in het telecomnetwerk van andere Europese lidstaten blijkt dat de investeringen in Nederland ook in 2014 uitzonderlijk hoog zijn. Het ‘core-netwerk’ van aanbieders bestaat uit glasvezelverbindingen, waarvan de totale lengte op dit moment 91.743 km bedraagt!

Dit geeft ons een concurrentievoorsprong ten opzichte van andere Europese landen. Zo kun je altijd genieten van een netwerk van hoge kwaliteit.

Impact

De trend dat Nederlanders steeds meer mobiel bellen en minder vast zet zich de komende jaren voort. Van de 10,54 miljard minuten belden we in Q3 2015 inmiddels 6,75 miljard minuten (64%) mobiel. Dit zorgt ervoor dat je op veel verschillende manieren en op diverse devices bereikbaar kunt zijn.

De integratie van al deze vormen van communicatie noemen we ook wel “Unified Communications”. Je bent dus niet meer gebonden aan een vaste plek en één apparaat, maar kunt overal een goed gesprek voeren.

Impact

Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van een internetaansluiting van 30Mbit/s of meer is gestegen naar 64%. Inmiddels neemt 18% van de huishoudens een internetverbinding met een snelheid hoger dan 100Mbit/s af.

In internationale games kun je met sneller internet en een server dichtbij sneller winnen, als je goed bent tenminste.

Impact

Tegenwoordig kijken we interactieve TV, streamen we filmpjes en houden tegelijk onze social media bij. Hoewel we steeds meer data verbruiken neemt het energieverbruik van de telecomsector af.

In 2014 kon al bijna 6 keer meer data per eenheid energie vervoerd worden dan in 2010.

Impact

Jaarlijks investeert de nationale overheid 2,3 miljard in autowegen, 2,4 miljard in spoor en 0,9 miljard in waterwegen. Maar wat als we het hebben over de digitale infrastructuur?

In totaal hebben telecomproviders in 2014 voor 4,3 miljard euro geïnvesteerd in het netwerk.De digitale snelweg blijft maar groeien! Zo kun je met Streetview door heel wereld reizen. ‘De wereld zien’ krijgt zo een hele nieuwe betekenis.

Impact

Alle netwerkfeiten op een rijtje

Klik op de i voor meer informatie

Het ‘core-netwerk’ van aanbieders bestaat uit glasvezelverbindingen, waarvan de totale lengte op dit moment 91.743 km bedraagt. Dat is bijna 8x zoveel als alle Nederlandse snelwegen, spoorlijnen en waterwegen bij elkaar opgeteld!

Ondanks dat we steeds meer data gebruiken neemt het energieverbruik van de telecomsector af. In 2014 kon al bijna 6 keer meer dataverkeer per eenheid energie vervoerd worden dan in 2010.


* Dataverbruik in Petabyte

Tegenwoordig heb je bijna overal (99%) in Nederland keuze uit 2 4G-netwerken

Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van een internetaansluiting van 30Mbit/s of meer is 64% procent en afgelopen jaar met 18% gestegen. Inmiddels heeft 91 % van de huishoudens toegang tot supersnel breedbandinternet van 100 Mbit/s of meer.

Uit de vergelijking met investeringen in het telecomnetwerk in andere Europese lidstaten blijkt dat de investeringen in Nederland per inwoner twee keer zo hoog zijn. In totaal hebben telecomproviders in 2014 voor ruim 4,3 miljard euro geïnvesteerd in het netwerk. En dit blijft maar groeien!

De trend dat Nederlanders steeds meer mobiel bellen en minder vast zet zich voort. Van de 10,54 miljard minuten bellen we in het derde kwartaal van 2015 inmiddels 6,75 miljard minuten (64%) mobiel.

Conclusie

Nederland heeft de beste telecom- en internetinfrastructuren van Europa. Dat geeft een zeer goede uitgangspositie voor Nederland als digitale economie. Dit beperkt zich niet alleen tot de kansen van Nederland als broedplaats voor internetstart-ups en internetbedrijven, maar is een kans voor de maatschappij en economie als geheel.

De telecomsector levert een cruciale bijdragen aan de digitale infrastructuur van Nederland. De digitale infrastructuur is daarmee net als de zee- en luchthavens van het land van groot belang als "digitale mainport".